Історії успіху

1. Система інтернет трансляції 3D контенту підвищеної якості для користувачів мережі Інтернет

case pic_1Система призначена здійснювати 3D відео-зйомку об'єкту, захвату відео потоку з одночасним перетворенням до необхідного формату, його обчислювальну обробку (стиснення, кодування і т.і.), передачу через локальну мережу до серверу обробки, подальшу трансляцію в Інтернет.

 

2. Web-портал подачі електронної звітності до Державної податкової служби України, Державної служби зайнятості України, та Пенсійного фонду України

Система електронної звітності призначена для здійснення електронного документообігу між користувачами та автоматизованими системами податкової служби та соціальних фондів України шляхом створення електронних звітів з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису та подання підписаних електронних звітів до автоматизованих систем податкової служби та соціальних фондів України для подальшої статистичної обробки даних, одержаних з електронних звітів.

 

3. Система централізованого пожежного і техногенного спостерігання

Система становить собою програмно-апаратний комплекс, призначений для прийому тривожних оповіщень від об'єктів, що знаходяться під спостереженням, їх обробки і передавання у заданому вигляді до відповідних служб Міністерства надзвичайних ситуацій України.

 

4. 3D відтворення каркасу об'єкту

Програмне забезпечення має відновлювати наближення тривимірної моделі об'єкту за набором тривимірних точок, рівномірно взятих з поверхні об'єкту. Функції розроблюваної бібліотеки для організації вхідних та вихідних мають використовувати структури даних бібліотеки mvg, наданої Замовником.

 

5. Виділення ключових фраз та класифікація змісту в файлах текстових даних

Розробка здійснюється у рамках створення системи автоматичного розпізнавання та узагаль¬нення текстової інформації за різноманітними ієрархіями тематичних категорій. Основною задачею розробки є створення базової бібліотеки для виділення ключових фраз за статистичними показниками окремих слів і фраз з перспективою її розширення методами обробки семантичних характеристик окремих слів фраз і речень в текстових документах на різних мовах.