Біомедична інженерія

Сучасні інформаційні технології дозволяють удосконалювати систему охорони здоров’я на всіх етапах: від проведення біологічних досліджень до безпосереднього надання медичних послуг.

Завдяки спільній роботі біологів, лікарів та фахівців з інформаційних технологій створюються нові комп’ютерні моделі біологічних структур (моделювання в області біомедичної інженерії), що дозволяє розширити медичні дослідження, а також нові методики, клінічні системи та пристрої для безпосереднього лікування та контролю за проведенням хірургічних операцій і станом пацієнта.

Компанія Polyteco надає професійні послуги з розробки програмних продуктів в області медицини в різних спеціалізаціях, зокрема, у сфері біомедичної та клінічної інформатики.

Завдяки використанню потужних обчислювальних ресурсів, сучасних технологій і алгоритмів збору, зберігання, аналізу та оперативної передачі великих обсягів інформації з’являється можливість значно підвищити якість досліджень і медичного обслуговування, знизивши при цьому вартість даних робіт.

Фахівці Polyteco розробляють програмні інструменти (включаючи web-додатки) для роботи на стаціонарних і мобільних платформах, а також забезпечують їх впровадження і подальше сервісне обслуговування.

При розробці програмних продуктів наші фахівці враховують всі нормативні вимоги та особливості, притаманні біомедичної сфері.

Унікальні гнучкі програмні продукти та комплексні програмні засоби дозволяють:

• здійснювати автоматизоване управління процесами;

• забезпечити зберігання та архівування інформації;

• забезпечити інтеграцію інформаційних систем (EMR, HIS, PACS та інших) і лабораторно-діагностичного обладнання;

• проводити безперервний моніторинг та обробку даних моніторингу;

• математичне моделювання систем і процесів (детерміновані; стохастичні; нелінійні динамічні моделі, наприклад, клітинно-автоматні моделі);

• методи обробки біомедичних даних (статистичні методи; короткострокове і довгострокове прогнозування, виявлення емпіричних закономірностей; розпізнавання образів тощо);

• математичне (статистичне) супровід клінічних випробувань лікарських засобів, міжцентрових досліджень препаратів і т.п.;

• методи нелінійної динаміки (синергетики) в моделюванні і математичному описі процесів (обчислювальна біологія, геноміка, епігеноміка, протеоміка і т.п.);

• обробка та синтез 3D і 4D зображень (дані КТ, МРТ, УЗД).

Можна описати це більш великими блоками:

• статистичні методи

• обробка біомедичних сигналів

• комунікаційні, інформаційні та керуючі системи в медицині

• цифрова обробка зображень і комп’ютерна графіка.

В загальному підсумку, наші рішення, створювані для проведення та супроводження науково-дослідних робіт та практичного застосування в медичному обслуговуванні, дозволять Вам підвищити ефективність і якість своєї роботи.