IT стратегія компанії

IT Strategy Consulting - вдосконалення бізнесу

Для успішної діяльності будь-якої компанії і забезпечення її здатності конкурувати на ринку, загальна стратегія організації повинна враховувати не тільки фінансові і маркетингові плани, а й IT-стратегію. Остання також входить в список ключових факторів, без яких неможлива побудова і подальший розвиток бізнесу.

Зважаючи на це все більш затребуваною стає послуга IT Strategy Consulting, яка передбачає розробку довгострокового плану з управління і розвитку інформаційних технологій. IT-стратегії охоплюють кілька напрямів: управління бізнес-процесами та програмними продуктами (інфраструктурою), управління інформаційною безпекою, IT-персоналом та IT-бюджетом.

Компанія Polyteco за індивідуальним замовленням здійснить оцінку чинного корпоративного IT-забезпечення, підготує повноцінний консультаційний проект і запровадить передові інформаційні системи раціонального управління підприємством. Команда Polyteco може запропонувати як готові, так і спеціалізовані програмні продукти.

Основні завдання, які вирішує IT Strategy Consulting - це підвищення керованості компанією, збільшення ефективності та надійності її бізнес-процесів, а також оптимізація витрат на впровадження і експлуатацію інформаційних технологій.

Послуга IT Strategy Consulting спрямована на приведення IT-служби у відповідність до потреб компанії. Вона особливо актуальна для підприємств, які стоять на порозі серйозних організаційних змін, а також у тому випадку, якщо IT-інфраструктура не виправдовує вкладених в неї коштів, стала занадто витратною або складною для управління.